‘Tijdschrift voor Verkondiging’ (TvV) is een zes keer per jaar verschijnend exegese- en preektijdschrift, voorheen op papier nu op internet. Voor iedere zon- en/of feestdag geeft het een exegetische inleiding op de schriftlezingen volgens het Romeins Lectionarium. Aansluitend volgt telkens een preekvoorbeeld. De Nederlandse provincie van de franciscanen geeft het blad (voorheen ‘De Gewijde Rede’) vanaf 1928 uit. Begin deze eeuw is ‘Sacerdos’, een vergelijkbaar Vlaams tijdschrift in TvV opgegaan, zodat het nu een uitgave is van de Nederlandse en Vlaamse franciscanen samen. Waren het vroeger nagenoeg uitsluitend pastores die de preek verzorgden, tegenwoordig staan steeds meer toegeruste leken voor de taak een overweging te houden. TvV speelt daarop in. De auteurs stammen uit de brede oecumene.

HANDLEIDING

Tijdschrift voor Verkondiging is gratis te downloaden. Ga naar ‘exegese/preek’ voor actuele inleidingen en preekvoorbeelden. Speciale uitgaven zijn te vinden onder ‘specials’. ‘Archief’ bevat naast het meest recente materiaal uitgaven van eerdere jaargangen (rode knop). Bovenaan de pagina kunt u zich aanmelden voor ontvangst van een e-mail bij updates.

NIEUW: Special over Petrus
Steenrots en struikelblok – Petrus in de Evangelies, Handelingen en brieven. Ga naar ‘specials‘ voor meer informatie.

REDACTIE

H.M.J. Janssen ofm, hoofdredacteur
K. Touwen, redactie-secretaris
Y. van den Akker-Savelsbergh
G. van Buul ofm
J.H.M. Lammers
F. Vroege-Crijns

CONTACT
K. Touwen,
Zwaluwlaan 16, 6713 BE  Ede
tel.: 06 429 569 12
e-mail: klaastouwen@tiscali.nl

VRIJWILLIGE BIJDRAGE

Vrijwillige bijdragen ter bestrijding van de onkosten  van de uitgave van het Tijdschrift voor Verkondiging zijn welkom op rekeningnummer
NL52 ABNA 0416 2441 81
(BIC: ABNANL2A)
t.n.v. Ned. Provincie v.d. Orde der Minderbroeders,
‘s-Hertogenbosch, o.v.v.: ‘bijdrage TvV’

U kunt ook gemakkelijk via deze doneer link uw bijdrage overmaken. U wordt dan gelinkt naar de site van de minderbroeders franciscanen.