Het Tijdschrift voor Verkondiging geeft bijbeluitleg en voor elke zon- en feestdag een preek. De behandelde schriftlezingen zijn die volgens het Romeins Lectionarium, dat nauw verwant is aan de huidige protestantse leeswijze. De lezingen krijgen een grondige, gedegen exegese door bijbelwetenschappers van naam. Aansluitend volgt telkens een preekvoorbeeld, geschreven door priesters, predikanten en geestelijk verzorgers, die in hun overweging of meditatie de link met de gelovige praktijk leggen. De auteurs echter stammen uit de brede oecumene.

In dit onderdeel verschijnen voor de komende maanden steeds preekvoorbeelden, met een uitgebreide inleiding. In 'archief' zijn de volledige edities vanaf 2009 te downloaden.

webdesign: Artis