Het 'Tijdschrift voor Verkondiging' (TvV) is een zes keer per jaar verschijnend exegese- en preektijdschrift. Voor iedere zon- en/of feestdag geeft het een exegetische inleiding op de schriftlezingen volgens het Romeins Lectionarium. Aansluitend volgt telkens een preekvoorbeeld. De Nederlandse provincie van de franciscanen geeft het blad (voorheen 'De Gewijde Rede') vanaf 1928 uit. Begin deze eeuw is het gelijksoortige tijdschrift 'Sacerdos' van de Vlaamse provincie van de franciscanen in het TvV opgegaan en werd het een uitgave van de Nederlandse en Vlaamse franciscanen. Waren het vroeger nagenoeg uitsluitend pastores die de preek verzorgden, tegenwoordig staan steeds meer toegeruste leken voor de taak een overweging te houden. Het TvV speelt daarop in. De auteurs stammen uit de brede oecumene.

Handleiding

Tijdschrift voor Verkondiging is gratis te downloaden. Ga naar 'exegese/preek' voor actuele inleidingen en preekvoorbeelden. Speciale uitgaven zijn te vinden onder 'specials'. 'Archief' bevat naast het meest recente materiaal uitgaven van eerdere jaargangen (rode knop). Bovenaan de pagina kunt u zich aanmelden voor ontvangst van een e-mail bij updates.

NIEUW: Special over Petrus
Steenrots en struikelblok - Petrus in de Evangelies, Handelingen en brieven. Ga naar 'specials' voor meer informatie.

Redactie

H.M.J. Janssen ofm, hoofdredacteur
K. Touwen, redactie-secretaris
Th.A.F.M. van Adrichem ofm,
Y. van den Akker-Savelsbergh
G. van Buul ofm

Contact:
K. Touwen, Frissestein 31
4158GG Deil
tel.: 0345-505156
e-mail: contact@klaastouwen.info

 

LOGO

Ontleend aan 'de mystieke molen', sculptuur basiliek Sainte-Marie-Madeleine, Vézelay, die de samenhang verzinnebeeldt tussen Oude en Nieuwe Testament. Mozes werpt tarwe in de molen, Paulus vangt het meel op.

VRIJWILLIGE BIJDRAGE

Vrijwillige bijdragen ter bestrijding van de onkosten  van de uitgave van het Tijdschrift voor Verkondiging zijn welkom op rekeningnummer
NL52 ABNA 0416 2441 81
(BIC: ABNANL2A)
t.n.v. Ned. Provincie v.d. Orde der Minderbroeders, Utrecht,
o.v.v.: ‘bijdrage TvV’.

webdesign: Artis